Disclaimer voor Watersport4all.nl.

TripleFabrics BV (Kamer van Koophandel: 64429059), handelende onder de naam Watersport4all.nl en/of Afdekshop , verleent u hierbij toegang tot Watersport4all.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Recht

Watersport4all.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid

Inspaning

Watersport4all.nl spant zich in om de inhoud van Watersport4all.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Materialen

De op Watersport4all.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Watersport4all.nl.

Prijzen

In het bijzonder zijn alle prijzen op Watersport4all.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op Watersport4all.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Watersport4all.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TripleFabrics BV.

Delen

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TripleFabrics BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Betaal veilig en snel